Vietnamese Bible

Psalms 114

Psalms

Return to Index

Chapter 115

1

 

   Hỡi Đức Giê-hô-va, nhơn vì sự nhơn từ và sự chơn thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.  

 

 


2

 

   Vì sao các ngoại bang nói rằng: Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?  

 

 


3

 

   Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm,  

 

 


4

 

   Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra.  

 

 


5

 

   Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy;  

 

 


6

 

   Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi;  

 

 


7

 

   Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chơn, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào.  

 

 


8

 

   Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.  

 

 


9

 

   Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.  

 

 


10

 

   Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.  

 

 


11

 

   Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.  

 

 


12

 

   Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi: Ngài sẽ ban phước, Ban phước cho nhà Y-sơ-ra-ên, Cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn.  

 

 


13

 

   Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.  

 

 


14

 

   Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài Cho các ngươi và cho con cháu các ngươi.  

 

 


15

 

   Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.  

 

 


16

 

   Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người.  

 

 


17

 

   Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va.  

 

 


18

 

   Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!  

 

 


Psalms 116

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: