Vietnamese Bible

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1

 

   Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì người làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời;  

 

 


2

 

   Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.  

 

 


3

 

   Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.  

 

 


4

 

   Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.  

 

 


5

 

   Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.  

 

 


6

 

   Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót.  

 

 


7

 

   Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái.  

 

 


8

 

   Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.  

 

 


9

 

   Ê-nót được chín mươi tuổi, sanh Kê-nan.  

 

 


10

 

   Sau khi sanh Kê-nan rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sanh con trai con gái.  

 

 


11

 

   Vậy, Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời.  

 

 


12

 

   Kê-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le.  

 

 


13

 

   Sau khi Kê-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gái.  

 

 


14

 

   Vậy, Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời.  

 

 


15

 

   Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sanh Giê-rệt.  

 

 


16

 

   Sau khi Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái.  

 

 


17

 

   Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.  

 

 


18

 

   Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh Hê-nóc.  

 

 


19

 

   Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nót rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.  

 

 


20

 

   Vậy, Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời.  

 

 


21

 

   Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la.  

 

 


22

 

   Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái.  

 

 


23

 

   Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi.  

 

 


24

 

   Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.  

 

 


25

 

   Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sanh Lê-méc.  

 

 


26

 

   Sau khi Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sanh con trai con gái.  

 

 


27

 

   Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.  

 

 


28

 

   Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai,  

 

 


29

 

   Đặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Đứa nầy sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả.  

 

 


30

 

   Sau khi Lê-méc sanh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sanh con trai con gái.  

 

 


31

 

   Vậy, Lê-méc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.  

 

 


32

 

   Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết.  

 

 


Genesis 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: