Uma New Testament Bible

1st Peter 4

1 Peter

Return to Index

Chapter 5

1

 

   Ria wo'o pomperapia' -ku hi koi' to jadi' pangkeni hi rala agama. Ku'uki' -kokoi tohe'i apa' aku' wo'o hadua pangkeni agama, pai' kusabii' moto-mi kaparia to narata Kristus owi. Pai' ane rata nculii' -ipi mpai' Kristus mpopehuwu kabohe tuwu' -na hi hawe'ea tauna, aku' wo'o mporata bagia hi rala kabohe tuwu' -na toe.  

 

 


2

 

  Kuperapi' bona nipewili' lompe' -ra topepangala' hi Alata'ala to jadi' ewua-ni. Apa' hira' toe hewa bima ewua-ni to nahawai' -kokoi Alata'ala mpo'ewu. Pewili' -ra hante kanangkoa' nono-ni ntuku' konoa Alata'ala, neo' hewa to baha rapewuku-wadi. Tulungi-ra hante kabula nono-ni, neo' aga mpenonoi gaji' -wadi.  

 

 


3

 

  Neo' wo'o-koi mpoparentai-ra to rasarumaka-kokoi toera hewa topoparenta mpoparentai ntodea-na. Agina koi' jadi' tonco hi hira'.  

 

 


4

 

  Pai' ane rata-ipi mpai' Poko Topo'ewu, nawai' -koi songko pedagia, to uma ria kabalia' peringkila' -na.  

 

 


5

 

   Wae wo'o koi' to mongura-pidi umuru-ni, mengkoru-koi hi totu'a. Hawe'ea-ni himpau mpakadingki' nono pai' mometulungi. Apa' Alata'ala mpo'ewa tauna to molangko nono-ra, aga tauna to dingki' nono-ra napoka'ahi'."  

 

 


6

 

  Toe-mi ompi', pakadingki' nono-ni, pai' mengkoru-koi hi Alata'ala to mobaraka', bona napomolangko-koi ane rata-pi tempo-na.  

 

 


7

 

  Tonu hawe'ea kakoroa' -ni hi Pue', apa' Hi'a to mpewili' -koi.  

 

 


8

 

   Mojaga pai' mo'inga' -inga' -koi! Apa' Magau' Anudaa' to jadi' bali' -ni, modao' -dao' -i hewa singa to mo'oa mpali' to ma'ala nahungongo'.  

 

 


9

 

  Kana ni'ewa mpu'u-i hante pepangala' -ni to moroho. Apa' ni'inca moto ompi', hingka ompi' hampepangalaa' -ni hi humalili' dunia', rarata wo'o-rawo kaparia hewa to nirata-mi koi' -e.  

 

 


10

 

   Pai' ane timpaliu-damo kaparia to hangkale'liu toe-e, Alata'ala moto mpakahono' to kura' hi koi': batua-na, narohoi, napomonoa' pai' napakatida-koi. Apa' Hi'a-mi pehupaa' hawe'ea ahi'. Hi'a to mpokio' -koi jadi' ana' -na, bona ngkai posidaia' -ni hante Kristus, mporata-koi bagia hi rala kabohe tuwu' -na to uma ria kahudua-na.  

 

 


11

 

  Une' -imi apa' mobaraka' -i duu' kahae-hae-na. Amin!  

 

 


12

 

  Sura-ku to rede' toi ku'uki' hante petulungi-na Silwanus, ompi' -ta hi rala Pue' Yesus, ku'inca katida pepangala' -na. Patuju-ku we'i mpo'uli' -kokoi hante kanoto-noto-na beiwa kakono-na ahi' Alata'ala hi kita', pai' ku'apui nono-ni bona tida-koi mposarumaka ahi' -na toe.  

 

 


13

 

  Tabe ngkai ompi' hampepangalaa' -ni to hi rehe'i hi ngata Babilon, to napelihi wo'o-ramo-rawo Alata'ala hewa koi'. Wae wo'o ana' -ku Markus, mpakatu wo'o-i-hawo tabe-na.  

 

 


14

 

  Mometabe-koi hadua pai' hadua hante ahi' hewa topo'ompi' rala Pue'. Mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi omea kalompea' tuwu' apa' mosidai' -mokoi hante Kristus. Hudu rei.  

 

 


2nd Peter 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: