Uma New Testament Bible

James 3

James

Return to Index

Chapter 4

1

 

   Napa pai' alaa-na ria potudaa' pai' pomehonoa' -ni ompi'? Tetu-le bate mehupa' ngkai kahinaa nono-ni to dada'a. Kahinaa nono-ni to dada'a toe-mi to manga'e ncuu hi rala nono-ni, mpokeni-koi mpobabehi to dada'a.  

 

 


2

 

  Mehina-koi aga uma niratai to nipokahina. Toe pai' alaa-na mepatehi-mokoi. Mohingi' -koi mpokahina anu doo, aga uma oa' niratai. Toe pai' alaa-na momehono' pai' motuda' -mokoi. Uma oa' niratai to nipali', apa' uma niperapi' hi Pue'.  

 

 


3

 

  Ba nau' niperapi' -mi, uma oa' -koi rawai', apa' sala' patuju-ni. Apa' napa to niperapi' tetu, doko' nipake' mpoka'oha nono-ni-wadi.  

 

 


4

 

  Koi', uma-koi tida mpotuku' Pue'! Ha ni'inca wa ompi', ane tatuku' gau' to dada'a hi dunia' toi, kita' jadi' bali' -na Alata'ala? Hangkani-pi ku'uli': hema to mpokono gau' to dada'a hi dunia' toi, hi'a-mi bali' Alata'ala!  

 

 


5

 

  Ba nipekiri-koina wae-e ompi', uma ria tuju-na ihi' Buku Tomoroli' to mpo'uli': Alata'ala mpajadi' nono manusia', tapi' nono-ta toe uma mowo hina-na.  

 

 


6

 

  Aga petulungia to nawai' -taka Pue' ngkai kabula rala-na meliu-hana kamoroho-na ngkai hawe'ea hina nono-ta. Toe pai' ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli': "Alata'ala mpo'ewa tauna to molangko nono-ra. Tapi' tauna to dingki' nono-ra, natulungi-ra ngkai kabula rala-na."  

 

 


7

 

  Toe pai' kuparesai' -koi ompi': mengkoru-mokoi hi Alata'ala. Ewa-imi Magau' Anudaa', napetiboi' moto-koi mpai'.  

 

 


8

 

  Mohui' -imi Alata'ala, pai' Hi'a wo'o mpomohui' -koi. Koi' to mojeko', bahakai-mi mpobabehi jeko'. Koi' to morompenga nono-ni, pomoroli' nono-ni.  

 

 


9

 

  Kana soho' nono-ta pai' geo' -ta mpokiwoi kamojeko' -ta. Apa' ane ta'inca karia-na jeko' -ta, uma-hawo lompe' tapokagoe', kana taposoho' nono-hawo pai' tapokageo'.  

 

 


10

 

  Kana tapakadingki' nono-ta hi nyanyoa Pue', napomolangko moto-ta mpai'.  

 

 


11

 

   Ompi' -ompi', neo' -ta mometuntui'. Tauna to mpotuntui' ba mposalai' ompi' -na, hewa mpotuntui' ba mposalai' Atura Pue' lau-imi. Tauna to mposalai' ompi' -na, uma-i mpotuku' Atura Pue'. Ma'ala-mi ta'uli', hewa hi'a lau-mi to mpobotuhi Atura Pue'.  

 

 


12

 

  Hiaa' hadua-na-wadi to masipato' mpowai' atura hi manusia' pai' to jadi' Topobotuhi. Hi'a-mi Alata'ala, to ria kuasa-na mpohuku' -ta ba mpobahaka-ta ngkai huku'. Jadi' kita' toi, hema rahi-tadie, pai' -ta daho' mpotuntui' doo-tae!  

 

 


13

 

  Toi paresa' -ku hi koi' to molangko nono-ni. Mololita-koi hewa toi: "Eo toe lau ba mepulo mpai', me'ongko' -kai hilou hi ngata nu'anu, tida-makai hi ria nte hampae, modaga pai' -kai mporata rasi'."  

 

 


14

 

  Hiaa' bo uma ni'incai napa to jadi' mepulo! Beiwa ntoto katuwu' -ni? Katuwu' -nile hewa rangahu: kahiloa hampai', pai' muu-mule' moronto-mi!  

 

 


15

 

  Kakoo-kono-na kana hewa toe-di-hawo-le lolita-nie: "Ane napokono Pue', tuwu' -kai pai' ma'ala kibabehi nu'anu pai' nu'anu."  

 

 


16

 

  Hiaa' uma-di hewa toe pololita-nie. Molangko lau-di nono-ni pai' mpopeliu tuwu' -ni. Hawe'ea to hewa tetu, bate dada'a-hana.  

 

 


17

 

  Jadi', tauna to mpo'inca mpobabehi to lompe', pai' uma-di nababehi-e, bate napojeko'.  

 

 


James 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: