Uma New Testament Bible

1st Corinthians 3

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 4

1

 

   Ane kai' pangkeni-ni, agina ni'uli' pahawaa' -wadi-ka-kaiwo, apa' kai' pahawaa' Kristus, to nasarumaka mpokeni kareba ngkai Alata'ala to ko'ia ra'incai ihi' dunia'.  

 

 


2

 

  To rapali' mpu'u hi tauna to rapahawa', kana tida-i mpotuku' hawa'.  

 

 


3

 

  Jadi', ane ria-koi to doko' mpotuntui' -a ba sala' pobago-ku, uma-a pari. Nau' ba hema to mposalai' pobago-ku, uma kutapari. Aku' moto, uma-kuwo ku'uli' moto-mi kalompe' ba ka'uma-na pobago-ku.  

 

 


4

 

  Moroli' mpontolumanu' nono-ku, ku'inca ka'uma-na ria sala' -ku. Aga bela toe to mponoai' -a. Pue' moto to mpobotuhi kamonoa' -ku ba ka'uma-na.  

 

 


5

 

  Toe-mi ompi', neo' mpotuntui' doo ba lompe' pobago-na ba uma. Popea karata-na nculii' Pue'. Hi'a moto mpai' to mpowongka hawe'ea to tewuni hi rala kabengia-na, Hi'a to mpopehuwu hawe'ea patuju to hi rala nono manusia'. Nto'u toe-damo mpai', butu dua tauna mporata pe'une' ngkai Alata'ala hewa to kasipato' -na.  

 

 


6

 

  Ompi' -ompi', napa to ku'uli' -e we'i, mpobelahi woto-ku moto pai' Apolos. Kai' rodua kupotonco, bona mpotudui' -koi mpotuku' hawa' -hawa' to te'uki' pai' neo' mpobila' pangkeni-ni meliu ngkai katoto-na. Patuju-ku, bona neo' ria-koi to molangko nono-ni to mpo'uli': "Aku' mpotuku' ni'anu-a, iko mpotuku' ni'anu-wadi-ko-kona."  

 

 


7

 

   Ha ni'uli' -koina wae, melabi ntanii' -koi ngkai doo-ni? Ha ria nte hanyala to ria hi koi' to uma nitarima ngkai Alata'ala? Napa pai' molangko nono-nie? Ba ni'uli' -koina hawe'ea to ria hi koi', bela to nawai' -kokoi Alata'ala?  

 

 


8

 

  Ha ni'uli' -koina wae, uma-pi ria kakuraa' -ni? Ha ni'uli' hono' mpu'u-mi karoho pepangala' -ni hi Pue' -e? Ha moparenta mpu'u-mokoi hewa raja-e, pai' kai' suro Pue' Yesus uma? Ke lompe' lia-midi ompi' ane jadi' raja mpu'u-mokoie, bona moparenta wo'o-ka-kaiwo hangkaa-ngkania hante koi'.  

 

 


9

 

  Aga ko'ia-kai jadi' raja hi dunia'. Ntuku' pomporataa-ku, kai' suro Pue' Yesus, Alata'ala mpajadi' -kai tauna to mpe'ahii' lia ngkai hawe'ea manusia'. Kai' rapohewa tauna to rahuku' mate rarono ntodea. Rarono-kai ihi' dunia', lompe' manusia' lompe' mala'eka.  

 

 


10

 

  Kai' rapatiwojo tauna apa' mpopalele-kai Kareba Kristus, hiaa' koi' mpo'uli' monoto-mi-koina nono-ni! Kai', lente-kai, hiaa' koi' mpo'uli' moroho-mi-koina pepangala' -ni! Koi', rabila' -ko-koina ihi' dunia', hiaa' kai' raruge'!  

 

 


11

 

  Duu' rata tempo tohe'i, uma hono' pongkoni' -kai, uma hono' ponginu-kai, uma hono' pohea-kai. Ntora raweba' -kai. Uma monoa' katidaa-kai.  

 

 


12

 

  Mobago ngkoro-kai hante pale-kai moto. Ane ria to mpotipo' -kai, kihiwili-raka rasi'. Ane ria to mpobalinai' -kai, kipengkatarii.  

 

 


13

 

  Ane ria to mpolibui' -kai, kitompoi' -ra hante ka'olu-na. Kai' raponcawa momo hi dunia' toi, ranaa mpota'i-kai duu' rata tempo toi.  

 

 


14

 

   Ompi' -ompi'! Patuju-ku mpololitai-koi hewa toe-e, uma-kuwo bona mpo'eai' -koi. Lolita-ku toi, mpoparesai' -koi, kuponcawa ana' -ku to kupe'ahi' -koi.  

 

 


15

 

  Apa' nau' ba moncobu-mi guru-ni to mpotete' -koi hi petuku' -ni hi Kristus, muntu' aku' to nipotuama, apa' aku' -mi to lomo' -na mpokeni Kareba Lompe' hi koi', alaa-na mepangala' -mokoi hi Kristus Yesus.  

 

 


16

 

  Toe pai' kuperapi' mpu'u ompi' bona nituku' po'ingku-ku.  

 

 


17

 

   Jadi', tungkai' kuhubui-i Timotius tilou mpohirua' -kokoi. Timotius toei, kuponcawa ana' -ku moto-i to kupe'ahi', to tida hi rala pobago Pue'. Ane rata-i mpai', napopokiwoii-damo-koi beiwa po'ingku-ku hi petuku' -ku hi Kristus, hewa to kutudui' -raka hawe'ea to Kristen hi butu ngata kahilouaa-ku.  

 

 


18

 

  Ria-koi nte ba hangkuja dua to molangko nono-ni, ni'uli' uma-apa mpai' daho' tilou mpohirua' -kokoi.  

 

 


19

 

  Ntaa' tilou moto-ada mpai', uma-pi mahae ane napokono Pue'. Hi rehe'e-damo mpai', pai' kuhilo napa to rababehi tauna to molangko nono-ra tetura ria. Kuhilo ba mokuasa mpu'u-ra, ba hi wiwi-ra-wadi.  

 

 


20

 

  Apa' ane Alata'ala jadi' Magau' -ta, nabalii' kehi-ta hante baraka' -na. Neo' mpai' ta'uli': "Alata'ala Magau' -ta," hiaa' uma tabalii' kehi-ta.  

 

 


21

 

  Jadi', to'uma to nipokono: ane rata-a pai' ko'ia oa' nibalii' kehi-ni, ngkerepa' mpai' lolita-ku mpoparesai' -koi. Tapi' ane mobali' -mi kehi-ni, mo'olu pai' ma'ahi' -a mpai' hi koi'.  

 

 


1st Corinthians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: