BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

11 Josua

Josua

Index

12 Kapitlet

1

 

  Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan:  

 

 


2

 

  Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,  

 

 


3

 

  ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.  

 

 


4

 

  Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei.  

 

 


5

 

  Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.  

 

 


6

 

  HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.  

 

 


7

 

  Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar,  

 

 


8

 

  såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.)  

 

 


9

 

  De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en,  

 

 


10

 

  konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en,  

 

 


11

 

  konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en,  

 

 


12

 

  konungen i Eglon en, konungen i Geser en,  

 

 


13

 

  konungen i Debir en, konungen i Geder en,  

 

 


14

 

  konungen i Horma en, konungen i Arad en,  

 

 


15

 

  konungen i Libna en, konungen i Adullam en,  

 

 


16

 

  konungen i Mackeda en, konungen i Betel en,  

 

 


17

 

  konungen i Tappua en, konungen i Hefer en,  

 

 


18

 

  konungen i Afek en, konungen i Lassaron en,  

 

 


19

 

  konungen i Madon en, konungen i Hasor en,  

 

 


20

 

  konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en,  

 

 


21

 

  konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en,  

 

 


22

 

  konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en,  

 

 


23

 

  konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en,  

 

 


24

 

  konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.  

 

 


13 Josua

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: