Chinese Union Bible (GB Encoding)

创世记 / Genesis 5

创世记 / Genesis

Return to Index

Chapter 6

1

 

  当 人 在 世 上 多 起 来 , 又 生 女 儿 的 时 候 ,  

 

 


2

 

  神 的 儿 子 们 看 见 人 的 女 子 美 貌 , 就 随 意 挑 选 , 娶 来 为 妻 。  

 

 


3

 

  耶 和 华 说 , 人 既 属 乎 血 气 , 我 的 灵 就 不 永 远 住 在 他 里 面 。 然 而 他 的 日 子 还 可 到 一 百 二 十 年 。  

 

 


4

 

  那 时 候 有 伟 人 在 地 上 , 后 来 神 的 儿 子 们 和 人 的 女 子 们 交 合 生 子 , 那 就 是 上 古 英 武 有 名 的 人 。  

 

 


5

 

  耶 和 华 见 人 在 地 上 罪 恶 很 大 , 终 日 所 思 想 的 尽 都 是 恶 。  

 

 


6

 

  耶 和 华 就 后 悔 造 人 在 地 上 , 心 中 忧 伤 。  

 

 


7

 

  耶 和 华 说 , 我 要 将 所 造 的 人 和 走 兽 , 并 昆 虫 , 以 及 空 中 的 飞 鸟 , 都 从 地 上 除 灭 , 因 为 我 造 他 们 后 悔 了 。  

 

 


8

 

  惟 有 挪 亚 在 耶 和 华 眼 前 蒙 恩 。  

 

 


9

 

  挪 亚 的 后 代 记 在 下 面 。 挪 亚 是 个 义 人 , 在 当 时 的 世 代 是 个 完 全 人 。 挪 亚 与 神 同 行 。  

 

 


10

 

  挪 亚 生 了 三 个 儿 子 , 就 是 闪 , 含 , 雅 弗 。  

 

 


11

 

  世 界 在 神 面 前 败 坏 , 地 上 满 了 强 暴 。  

 

 


12

 

  神 观 看 世 界 , 见 是 败 坏 了 。 凡 有 血 气 的 人 , 在 地 上 都 败 坏 了 行 为 。  

 

 


13

 

  神 就 对 挪 亚 说 , 凡 有 血 气 的 人 , 他 的 尽 头 已 经 来 到 我 面 前 。 因 为 地 上 满 了 他 们 的 强 暴 , 我 要 把 他 们 和 地 一 并 毁 灭 。  

 

 


14

 

  你 要 用 歌 斐 木 造 一 只 方 舟 , 分 一 间 一 间 地 造 , 里 外 抹 上 松 香 。  

 

 


15

 

  方 舟 的 造 法 乃 是 这 样 , 要 长 三 百 肘 , 宽 五 十 肘 , 高 三 十 肘 。  

 

 


16

 

  方 舟 上 边 要 留 透 光 处 , 高 一 肘 。 方 舟 的 门 要 开 在 旁 边 。 方 舟 要 分 上 , 中 , 下 三 层 。  

 

 


17

 

  看 哪 ! 我 要 使 洪 水 泛 滥 在 地 上 , 毁 灭 天 下 。 凡 地 上 有 血 肉 , 有 气 息 的 活 物 , 无 一 不 死 。  

 

 


18

 

  我 却 要 与 你 立 约 , 你 同 你 的 妻 , 与 儿 子 , 儿 妇 , 都 要 进 入 方 舟 。  

 

 


19

 

  凡 有 血 肉 的 活 物 , 每 样 两 个 , 一 公 一 母 , 你 要 带 进 方 舟 , 好 在 你 那 里 保 全 生 命 。  

 

 


20

 

  飞 鸟 各 从 其 类 , 牲 畜 各 从 其 类 , 地 上 的 昆 虫 各 从 其 类 。 每 样 两 个 , 要 到 你 那 里 , 好 保 全 生 命 。  

 

 


21

 

  你 要 拿 各 样 食 物 积 蓄 起 来 , 好 作 你 和 它 们 的 食 物 。  

 

 


22

 

  挪 亚 就 这 样 行 。 凡 神 所 吩 咐 的 , 他 都 照 样 行 了 。  

 

 


创世记 / Genesis 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: